A Szent László-legenda falképciklusai a történelmi Magyarország templomaiban


    Szent László mellszobra az ópusztaszeri történelmi szoborparkban, Gera Katalin alkotása        A történelem Szent Lászlója

                          *****

      
Magyar Anjou Legendárium

       A Képes Krónika Szent Lászlója

       Thuróczy-Krónika

       A legenda az Érdy-kódexben


                          *****


     

      

        Két nagy királyunk : Szent László és Könyves Kálmán

 
        Szent László törvényei

        Szent László az egyházi hagyományban

        Szent László Székelyföldön


            


 

 

 

„ ...egyszer csak meglátja a boldog emlékezetű László herceg, hogy egy pogány egy szép magyar lányt hurcol a lován. Azt gondolta tehát Szent László herceg, hogy az a váradi püspök lánya, és ámbár nehéz sebben volt, mégis nagy hamar üldözőbe vette lova hátán, akit Szögnek nevezett. Midőn pedig utol érte, hogy lándzsájával leszúrja, képtelen volt reá, mivel sem az ő lova nem vágtatott  gyorsabban, sem amazé nem maradt vissza semmit sem, hanem, mintegy kartávolság maradt a lándzsa és a kun háta között. Rákiáltott tehát Szent László király herceg a lányra, és mondá: Szép húgom, ragadd meg a kunt az övénél fogva, és vesd a földre!   Az meg is tette. Midőn a földön hevert, Szent László herceg távolról lándzsát akart belé vetni, hogy végezzen vele. De a lány nagyon könyörgött neki, hogy ne ölje meg, hanem bocsássa szabadon. Ebből is kitetszik, nincsen hűség az asszonyokban, mert bizonyára fajtalan szerelemből akarta megszabadítani. A szent herceg pedig hosszasan küzdött a kunnal, és  elvágta annak inát , megölte. De ez a lány nem a püspök lánya volt.”  ( részlet a  Képes Krónika Szent László legendájából ,  ford.:Vargyas Lajos )

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                                                                         

                                                                   

                                                                                      *****

 

A Kárpát medence több középkori templomában festették meg azt a történetet, amely Szent László életébõl elevenít meg egy részletet, a kerlési csatát. A legenda szerint László üldözõbe veszi a leányrabló kun vezért, felszólítására a leány magával rántja  a pogányt a földre majd az ellenfelek birkózni kezdenek. A küzdelem hevében a  leány karddal átvágja a kun Achillesz-inát, majd lenyakazza . Ezután László , fejét a leány ölébe hajtva pihenni tér. Az 1068-as úz-besenyõ betörést megfékezõ kerlési ütközet László hercegét tematizáló falképciklusok  fõleg a történelmi határõrvidék templomaiban  terjedtek el, s ma hozzávetõleg hatvan ilyen ábrázolást vagy annak feltételezett- ill. egykori meglétét lehet kimutatni.Az oldal  ezen templomok széleskörû ismertetését tűzte ki céljául. 

 

 

 

 

 

                               

                    

                                                                      

 

                                          

                                                         Iniciálé a bécsi magyar egyetemisták anyakönyvéből 1453

                             

 

 

                                                        az oldal most épül       ***    under construction

 

 

                                                                    Copyright ©   MOLNÁR TAMÁS  2009-2011

                                                        

A legenda elõfordulási helyei

( adattár ) 

 

A TÁRGYALT TEMPLOMOK

Erdélyben

 

FELVIDÉKEN

MURAKÖZBEN

           MAGYARORSZÁGON